Moord op Willem van Oranje

Tijd van regenten en vorsten

Tijdvak 6 is de tijd van regenten en vorsten, deze loopt van 1600-1700.

Belangrijke begrippen

 • Gouden eeuw
 • Gewest
 • Regenten
 • Hugo de Groot
 • Christiaan Huygens
 • Spinoza
 • Rembrandt van Rijn
 • Michiel de Ruyter
 • Johan de Witt
 • Hollandse Waterlinie
 • Rampjaar 1672