Ontdekkers

Tijd van ontdekkers en hervormers

Tijdvak 5 is de tijd van de ontdekkers en hervormers. Dit tijdvak loopt van 1500 tot 1600.

Belangrijke begrippen:

 • Maarten Luther
 • Aflaat
 • Johannes Calvijn
 • Protestanten
 • Erasmus
 • Karel V
 • Filips II
 • Willem van Oranje
 • Beeldenstorm
 • Geuzen
 • Republiek der 7 Verenigde Nederlanden