Merovingische munten

Merovingische munten uit ongeveer 491-560.

Merovingische munten

Merovingische munten
Merovingische munten uit ongeveer 491-560.

De Merovingen leefden voornamelijk van de landbouw, maar ook de handel was in deze tijd in opkomst. Ook de doden kregen een muntschat mee, vandaar ook dat er in de nabijheid van oude Merovingische nederzettingen geregeld nog munten gevonden worden.

De munten waren voornamelijk van goud en men handelde in gewichten.