De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen. Zij regeerden van de 5e tot de 8e eeuw.

De naam komt van Merovech een legendarische koning van de Salische Franken die regende van 447-457.

In de Merovingische maatschappij leefden de Franken en Gallo-Romeinse bevolking vreedzaam naast elkaar. Ze hadden dezelfde leefwijze en dezelfde wetgevingen. En zelfs huwelijken tussen beide bevolkingsgroepen waren toegestaan, mits binnen dezelfde stand.

De Merovingen stelden hertogen aan die verantwoordelijk werden voor het regeren, verdedigen en rechtspreken in bepaalde delen van het Frankische koninkrijk, dit noemt met ook wel het middeleeuwse feodalisme.

De Merovingen leefden voornamelijk van de landbouw, handel en nijverheid speelden slechts een kleine rol.

In de tweede helft van de 7e eeuw was de feitelijke macht van de Merovingen dusdanig afgenomen dat het vooral nog symbolische figuren waren die het feitelijke regeren overlieten aan hofmeiers (major domus).

In 751 werd de laatste Merovingische koning afgezet door de Karolingen.