Romeinen

Tijd van Grieken en Romeinen

romeinen
romeinen

De tijd van Grieken en Romeinen wordt ook wel de oudheid genoemd en loopt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus.

Onderwerpen volgens school:

  • De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat.
  • De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
  • De groei van het Romeinse Rijk waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.
  • De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa.
  • De ontwikkeling van het christendom en jodendom als eerste monothe├»stische godsdiensten.

Onderwerpen in het bezoekerscentrum: