Kinderen en computers

Kinderen en computers

Tijdvak 10 is de tijd van televisie en computer en loopt vanaf 1950 tot nu. Het is het tijdvak waar wij nu inzitten.

Kenmerkende aspecten:

  • de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
  • de dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld;
  • de eenwording van Europa;
  • de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
    ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen;
  • de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen

Begrippen

Onderwerpen in het Fort Museum