Prehistorie

De tijd van de jagers en de boeren loopt tot ongeveer 3000 voor Christus en wordt ook wel de prehistorie genoemd.

De prehistorie is de tijd waarin mensen nog niet konden schrijven en dus ook niet hun dagelijkse leven vast konden leggen op papier.

Kenmerkende aspecten

De levenswijze van de jagers & verzamelaars

Het ontstaan van de landbouw en de landbouwsamenlevingen

Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

Begrippen

 • ambacht
 • beschaving
 • Boeren
 • hiërarchie
 • irrigatielandbouw
 • Jagers
 • Mesopotamië
 • nomadisch
 • polytheïsme
 • priester
 • sedentair
 • Soemerië
 • specialisatie