Tijd van Boeren en Jagers

De eerste bewoners waarvan er sporen zijn gevonden in de omgeving van Venlo, waren boeren uit de bronstijd en vroege ijzertijd. Hiervan hebben we o.a. grafheuvels gevonden op de Jammerdaalse Heide. Aannemelijk is het dat er voordat de boeren zich in Venlo langs de Maas vestigden er al jagers in het gebied rondliepen.

De boeren die hier woonden waren Kelten, ze bouwden hun huizen op de oever langs de Maas dichtbij hun landbouw grond. De Maas zorgde ervoor dat deze grond erg vruchtbaar was, waardoor er kleine dorpen ontstonden en de boeren hun eten konden verbouwen.

Toen de Romeinen naar Venlo kwamen berichten zij dat hier een stam van de Eburonen woonden.