Romeinse cultuur en het christendom Ondanks de val van het West-Romeinse Rijk en de komst van de Germanen ging de cultuur van de Romeinen niet helemaal verloren. Veel van de Germaanse koningen namen verscheidene Romeinse gebruiken over van de lokale adel. Zo vormden zij hun bestuur naar Romeins voorbeeld enLees verder

Gedurende de 3e en 4e eeuw werden de Romeinse grenzen voortdurend geconfronteerd met invasies van Germaanse stammen. Het door economische crises en interne machtsstrubbelingen ernstig verzwakte West-Romeinse Rijk bleek hier niet tegen opgewassen. Gedurende de 5e eeuw werd Rome meerdere malen geplunderd en na 476 werd er geen nieuwe keizerLees verder

Ridder & Jonkvrouw

In de tijd van de Merovingen waren zogeheten krijgsheren aan de macht in het gebied tussen de Maas en de Peel. Zij plunderden en veroverden er op los. Het grootste bezit van deze krijgsheren was het bezit dat ze met zich mee konden nemen, gouden munten, kralen kettingen en andereLees verder