Archeologisch Onderzoek Fort Sint Michiel Bron: BAAC

Archeologisch Onderzoek Fort Sint Michiel Bron: BAAC

De Archeoloog

De archeoloog is degene die archeologisch onderzoek doet naar het verleden van de mens. Dit doen ze door onder andere in het landschap te graven…

Maar een archeoloog graaft niet alleen, ze doen veel meer:

  1. Bureauonderzoek, archeologen bekijken eerst wat er al aan informatie is over een bepaald gebied door te kijken naar oude kaarten, oude teksten, tekeningen en foto’s.
  2. Veldonderzoek, archeologen gaan ter plekke kijken hoe het landschap eruit ziet. Vaak maken ze dan veel foto’s of tekeningen. Dit kunnen ook luchtfoto’s of infraroodfoto’s zijn, waarbij ze onder de grond kunnen kijken.
  3. Opgraving, archeologen gaan graven met graafmachines, scheppen en troffels. Alles wat ze tegenkomen wordt vastgelegd of gefotografeerd. Het krijgt een nummer en wordt, wanneer mogelijk, meegenomen.
  4. Laboratoriumonderzoek, alle artefacten die ze meegenomen hebben worden in een laboratorium verder schoongemaakt en onderzocht.
  5. Verslaglegging, alles wat ze onderzocht hebben wordt opgeschreven in een heel groot rapport.

Kazernekwartier

In het kazernekwartier zijn archeologen al sinds 2008 aan het werk om de geschiedenis van de mens op dit terrein te onderzoeken. Maar in het verleden zijn er op veel meer plaatsen in Venlo archeologische onderzoeken geweest, hier zijn allemaal rapporten van gemaakt.

Fort Museum Venlo

In de boekenkast bij de leestafel tref je verschillende rapporten van deze onderzoeken aan…