Archeoloog aan het werk

Archeoloog aan het werk Bron: BAAC

Archeologie is het onderzoeken van het verleden van de mens.

De mens is al duizenden jaren op de aarde en het landschap om ons heen is door al die eeuwen verandert onder invloed van de mens. Maar deze veranderingen zijn nooit opgeschreven, gewoon omdat de mens vroeger gewoonweg niet kon schrijven. Ook was het zo dat de mensen die later wel konden schrijven heel andere dingen opgeschreven hebben. Hierdoor weten we eigenlijk heel weinig hoe de mens op een bepaalde plek in het landschap geleefd heeft en welke invloed de mens op het landschap had.

Dit kan onderzocht worden door het doen van opgravingen, hierbij gaan archeologen echt graven in het landschap en kijken dan naar wat ze tegenkomen. Dit kunnen voorwerpen zijn zoals bijvoorbeeld munten, kogels en knopen. Maar ook botten en schedels en zelfs hele grote gebouwen.

Soms vinden ze alleen maar sporen terug, een verkleuring in het zand of een brokje hout kan heel veel vertellen over hoe de mens vroeger op die plek geleefd heeft. En dit gaat zelfs helemaal terug tot in de prehistorie!