De kapsels van de Romeinse vrouwen veranderden in de loop der tijd en hingen van haar ouderdom en sociale status af. Ze kochten ook haar van blonde Germaanse vrouwen over en maakten daar pruiken van om blond te lijken of verfden hun haren. Tijdens de Republiek was haar kapsel eerderLees verder

In het begin van de Romeinse tijd droeg de vrouw een eenvoudige vierkante schoudermantel dat over schouders en hoofd werd gedrapeerd, dit noemde men het ricinium. Later droeg de vrouw een palla oftewel een brede rechthoekige sjaal die tot aan de knieen kwam. Deze sjaal werd om schouder en hoofdLees verder

De vrouwen mochten geen politiek ambt uitoefenen en hadden actief noch passief stemrecht. De vrouwen mochten geen aanklachten indienen en konden niet als juryleden de rechtspraak dienen. Vrouwen konden slechts volledig vrij over hun bezittingen beschikken, wanneer zij minstens drie kinderen hadden. Anders was een tutorvoor verschillende zaken vereist. De tutor kon niet de eigen echtgenoot ofLees verder

Dit is een hele plechtige officiële vorm van trouwen, die alleen weggelegd was voor de patriciërs van wie de ouders ook op deze wijze getrouwd waren. De naam Confarreatiokomt van het delen van speltbrood tussen man en vrouw. De bruiloft had een hele gedetailleerder ceremonie en werd lamen Dialis en de PontifexLees verder

De vader blijft de macht over zijn dochter houden zelfs nadat deze getrouwd is. De kans dat de vader snel overlijdt is groot, waardoor de vrouw snel zelf eigengerechtigd (siu iuris) wordt. De eigendommen van de vrouw blijft van haar. De vrouw kan zelf het initiatief tot scheiding nemen.  Lees verder

Usus betekend gewoonte of gebruik. Bij dit huwelijk kwam de vrouw in de manus van haar man zodra ze 1 jaar getrouwd en samengeleefd hadden. Dit kon de vrouw voorkomen door elk jaar drie nachten ergens anders door te brengen. De vrouw was ook niet in de manus van haarLees verder

Nuptiae of Huwelijksfeest De Romeinse bruiloftsplechtigheden of nuptiae hadden hun eigenaardigheden. Zo hechtte men veel belang dat er een gelukkige en voor de bruiloft gunstige dag werd gekozen. Voor ongelukkig hield men de maand mei, de eerste helft van juni, en verder alle Calendae, Idus en Nonae, alsook de dies nefasti, de tijd van de parentalia, van de mundus patens en andereLees verder

Matrimonium = Romeins Huwelijk Privéaangelegenheid tussen twee familiae. Onderscheid tussen: Matrimonium cum manu Matrimonium sine manu   Daarnaast zijn er ook drie soorten huwelijken: Confarreatio Coemptio Usus En waren er bepaalde voorwaarden om te mogen trouwen: Huwelijk tussen geslachtsrijpe man en vrouw. Het moest nakomelingen voortbrengen. Het huwelijk was metLees verder

Sticky

Natuurlijk heb je vast wel eens van het spreekwoord gehoord ‘alle wegen leiden naar Rome’. Wat betekent het en waar komt dat nou vandaan? Het betekent niets minder dan: ‘Er zijn veel manieren om je doel te bereiken’. Het Romeinse Rijk was op zijn hoogtepunt erg groot, zelfs in NederlandLees verder