Sticky

Natuurlijk heb je vast wel eens van het spreekwoord gehoord ‘alle wegen leiden naar Rome’. Wat betekent het en waar komt dat nou vandaan? Het betekent niets minder dan: ‘Er zijn veel manieren om je doel te bereiken’. Het Romeinse Rijk was op zijn hoogtepunt erg groot, zelfs in NederlandLees verder

Sticky

Het Joamerdal is een natuurgebied tussen Venlo en Tegelen. Veel mensen kennen het van de zand- en kleigroeves, het bestaat uit bos, stuifduin en een lager gelegen moerasgebied. Dit moerasgebied ligt in het dal van de stuifduinen. Het is een mooi gebied met veel bijzondere dieren. Maar wat ook heelLees verder

Sticky

Mannen en vrouwen in het Romeinse Rijk droegen een tunica. De tunica was een lang kledingstuk van linnen, wol of katoen dat rond het middel met een gordel was vastgesnoerd. Bij de mannen hing de tunica op de knie, maar voor de vrouwen was deze langer. Onder de tunica droegLees verder

Sticky

Als je aan Romeinen denkt, denk je aan een toga. Een ingewikkeld kledingstuk dat je liever niet draagt… De toga was dan ook een kledingstuk dat alleen bij officiële gelegenheden gedragen werd door Romeinse mannen. Als je geen Romein was mocht je hem ook niet dragen. De toga bestaat uitLees verder

Archeologie

Sticky

Een archeoloog, mijn kind, dat is een graver naar geschiedenis, de wel eens lelijk door kan draven als hij een slotgracht op wil graven. Drie archeologen belden aan bij een villa op de Apollolaan en ze zeiden met blije gezichten: ‘Mevrouw, hier heeft, zo nemen wij aan, het kasteel vanLees verder

Sticky

Als een archeoloog onderzoek doet trekt hij daarvoor speciale kleding aan. Deze kleding verschilt bij het werk dat hij doet, als hij buiten in de regen werkt is dit anders dan de kleding die hij in het laboratorium draagt. En op kantoor draagt hij meestal zijn eigen kleding…Lees verder

Archeologisch Onderzoek Fort Sint Michiel Bron: BAAC

Sticky

De archeoloog is degene die archeologisch onderzoek doet naar het verleden van de mens. Dit doen ze door onder andere in het landschap te graven… Maar een archeoloog graaft niet alleen, ze doen veel meer: Bureauonderzoek, archeologen bekijken eerst wat er al aan informatie is over een bepaald gebied doorLees verder

Archeoloog aan het werk

Sticky

Archeologie is het onderzoeken van het verleden van de mens. De mens is al duizenden jaren op de aarde en het landschap om ons heen is door al die eeuwen verandert onder invloed van de mens. Maar deze veranderingen zijn nooit opgeschreven, gewoon omdat de mens vroeger gewoonweg niet konLees verder

Sticky

In een moerasgebied ten zuiden van Venlo werd in de tijd van de Romeinen hevig gevochten. Zo ook deze dag. De mannen van de Romeinse Keizer Ceasar waren daar in een hinderlaag gelopen. De Eburonen, het volk dat al jarenlang vreedzaam in dit gebied woont had hen opgewacht in hetLees verder

Romeinen

Sticky

De tijd van Grieken en Romeinen wordt ook wel de oudheid genoemd en loopt van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Onderwerpen volgens school: De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. De groeiLees verder

De kapsels van de Romeinse vrouwen veranderden in de loop der tijd en hingen van haar ouderdom en sociale status af. Ze kochten ook haar van blonde Germaanse vrouwen over en maakten daar pruiken van om blond te lijken of verfden hun haren. Tijdens de Republiek was haar kapsel eerderLees verder

In het begin van de Romeinse tijd droeg de vrouw een eenvoudige vierkante schoudermantel dat over schouders en hoofd werd gedrapeerd, dit noemde men het ricinium. Later droeg de vrouw een palla oftewel een brede rechthoekige sjaal die tot aan de knieen kwam. Deze sjaal werd om schouder en hoofdLees verder

De vrouwen mochten geen politiek ambt uitoefenen en hadden actief noch passief stemrecht. De vrouwen mochten geen aanklachten indienen en konden niet als juryleden de rechtspraak dienen. Vrouwen konden slechts volledig vrij over hun bezittingen beschikken, wanneer zij minstens drie kinderen hadden. Anders was een tutorvoor verschillende zaken vereist. De tutor kon niet de eigen echtgenoot ofLees verder

Dit is een hele plechtige officiële vorm van trouwen, die alleen weggelegd was voor de patriciërs van wie de ouders ook op deze wijze getrouwd waren. De naam Confarreatiokomt van het delen van speltbrood tussen man en vrouw. De bruiloft had een hele gedetailleerder ceremonie en werd lamen Dialis en de PontifexLees verder

De vader blijft de macht over zijn dochter houden zelfs nadat deze getrouwd is. De kans dat de vader snel overlijdt is groot, waardoor de vrouw snel zelf eigengerechtigd (siu iuris) wordt. De eigendommen van de vrouw blijft van haar. De vrouw kan zelf het initiatief tot scheiding nemen.  Lees verder

Usus betekend gewoonte of gebruik. Bij dit huwelijk kwam de vrouw in de manus van haar man zodra ze 1 jaar getrouwd en samengeleefd hadden. Dit kon de vrouw voorkomen door elk jaar drie nachten ergens anders door te brengen. De vrouw was ook niet in de manus van haarLees verder

Nuptiae of Huwelijksfeest De Romeinse bruiloftsplechtigheden of nuptiae hadden hun eigenaardigheden. Zo hechtte men veel belang dat er een gelukkige en voor de bruiloft gunstige dag werd gekozen. Voor ongelukkig hield men de maand mei, de eerste helft van juni, en verder alle Calendae, Idus en Nonae, alsook de dies nefasti, de tijd van de parentalia, van de mundus patens en andereLees verder

Matrimonium = Romeins Huwelijk Privéaangelegenheid tussen twee familiae. Onderscheid tussen: Matrimonium cum manu Matrimonium sine manu   Daarnaast zijn er ook drie soorten huwelijken: Confarreatio Coemptio Usus En waren er bepaalde voorwaarden om te mogen trouwen: Huwelijk tussen geslachtsrijpe man en vrouw. Het moest nakomelingen voortbrengen. Het huwelijk was metLees verder